Антибиотици - Ветерина

Ветерина лого
Барај
Оди до содржина

Главното мени

Антибиотици

ПРОИЗВОДИ > По Категории:
Антибиотици
veterinaGEOMYCIN® F
Интраутерини таблети
GEOMYCIN® L
Раствор за инјекции
GEOMYCIN® RETARD
20% раствор за инјекции
GEOMYCIN® прашок за кокошки
Прашок за перорална употреба
GEOTILIN® P
Премикс за лековит концентрат
MASTIDRY®
Интрамамарен инјектор
MASTIQUICK®
Интрамамарен инјектор
NUTRICIN SULFA® 140
Премикс за лековит концентрат
SIMIVET®
Прашок за перорална употреба
SIMIVET® RETARD
Суспензија за инјекции
Назад до содржина | Назад до главното мени