BRONHIKAL® II SPF - Ветерина

Ветерина лого
Барај
Оди до содржина

Главното мени

BRONHIKAL® II SPF

BRONHIKAL® II SPF
KategorijaVakcine - žive
Aktivni sastojak
Pakiranje10 x 1000 doza cjepiva; 10 x 2500 doza cjepiva
SastavLiofilizirano cjepivo sadržava atenuirani živi virus zaraznog bronhitisa kokoši soj j H-52, umnožen u SPF embrioniranim kokošjim jajima. Jedna doza cjepiva sadržava ≥ 103,5 EID50 vakcinalnog virusa. Pomoćne tvari: polivinilpirolidon, peptoni, mononatrijev glutamat, kalijev dihidrogenfosfat.
Životinje

Perad

Djelovanje

Cjepivo potiče tvorbu specifičnih protutijela protiv virusa zaraznog bronhitisa kokoši.

Indikacije

Cjepivo se rabi isključivo za revakcinaciju zdravih kokoši protiv zaraznog bronhitisa kokoši.

Kontraindikacije

Cjepivo Bronhikal® II SPF ne smije se rabiti za primarnu imunizaciju kokoši.

Način primjene i doze

Bronhikal® II SPF upotrebljava se isključivo za cijepljenje kokoši koje su bile prethodno cijepljene cjepivom koja sadrži blagi vakcinirani soj virusa zaraznog bronhitisa kokoši (npr. Bronhikal® I SPF). Pilenke se preporuča revakcinirati cjepivom Bronhikal® II SPF mjesec dana prije proneska.

Okulonazalno
1000 doza cjepiva resuspendira se u 100 ml destilirane vode. Doza otopljenog cjepiva bez obzira na dob i tjelesnu masu peradi, iznosi 0,1 ml, tj. dvije kapi. Daje se ukapavanjem jedne kapi u oko i jedne kapi u nosni otvor.
U vodi za piće
Cjepivo se resuspendira u hladnoj i čistoj vodi, bez tragova klora ili drugog
dezinficijensa u količini od onoliko doza koliko će se ptica cijepiti. 1000 doza cjepiva otopi se u količini 40 l vode za dvomjesečnu ili stariju
u perad.
Da bi perad ožednjela, uskraćujemo joj vodu 2-3 sata prije cijepljenja. Sustav za
napajanje mora biti potpuno čist, bez ostataka hrane ili dezinficijensa.
Kako bi sva perad mogla piti u roku od jednog sata, pojidbenog prostora mora
biti dovoljno, tj. oko 30% više od potrebnog za tu dob.
Raspršivanjem u zraku
Za resuspendiranje cjepiva preporuča se destilirana voda u količini 100-150 ml/1000 doza cjepiva. Za mlađu perad upotrebljavaju se veće, a za stariju perad manje čestice.
Kokoši se preporuča stjerati u manji prostor (podno držanje) ili se cjepivo raspršuje izravno po kokošima smještenim u kaveze. Prije početka cijepljenja potrebno je isključiti ventilaciju. Raspršivanjem cjepiva postiže se brži razvoj imunosti te se taj način cijepljenja preporuča u slučaju neposredne opasnosti od zaražavanja jata.

Nuspojave

Ako se cijepe nesilice može se javiti prolazan pad nesivosti. Ako primjetite neželjene učinke ovog pripravka obavijestite Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Proizvođača.

Napomene i mjere opreza

Nakon otapanja, cjepivo treba utrošiti u roku od 3 sata. Ako se cjepivo Bronhikal® II SPF, rabi za primarnu imunizaciju kokoši, izaziva cijepne reakcije.

Imunost

Nakon revakcinacije imunost traje do godinu dana.

Karencija

Meso, organi, jaja i ostala jestiva tkiva cijepljenjih životinja smiju se koristiti bez ograničenja, tj. karencija iznosi 0 dana.

Način čuvanja

Čuvati pri temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svjetlosti i izvan dosega djece.

Rok valjanosti

Označen je na pakovanju.

izdavanje

Izdaje se na veterinaski recept.

zbrinjavanje

S neiskorištenim proizvodom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu.

Назад до содржина | Назад до главното мени