GUMBOKAL® IM SPF - Ветерина

Ветерина лого
Барај
Оди до содржина

Главното мени

GUMBOKAL® IM SPF

GUMBOKAL® IM SPF
KategorijaVakcine - žive
Aktivni sastojak
Pakiranje10 x 1000 doza cjepiva; 10 x 2500 doza cjepiva; 10 x 5000 doza cjepiva; 10 x 10000 doza cjepiva
SastavLiofilizirano cjepivo sadržava atenuirani živi virus gumborske bolesti (zarazne bolesti burze), soj VMG 91 (intermedijarni tip), umnožen u SPF embrioniranim kokošjim jajima. Jedna doza cjepiva sadržava najmanje 103,0 TCID50 vakcinalnog virusa. Pomoćne tvari: polivinilpirolidon, pepton, mononatrijev glutamat, kalijev dihidrogenfosfat.
Životinje

Perad

Djelovanje

Cjepivo potiče tvorbu specifičnih protutijela protiv virusa gumborske bolesti.

Indikacije

Imunizacija zdravih pilića protiv gumborske bolesti.

Kontraindikacije

Nisu poznate.

Način primjene i doze

Preporučuje se piliće cijepiti jednokratno u dobi od 10-20 dana. Zavisno od epizootiološke situacije cjepivo se može dati dvokratno u dobi od 8-12 te ponovno u dobi od 18-20 dana. Već jednokratno cijepljenje daje valjanu zaštitu protiv gumborske bolesti. Cjepivo se daje u vodi za piće. Valja je suspendirati u hladnoj i čistoj vodi, bez tragova klora ili drugih dezinficijensa. Svakih 1000 doza cjepiva suspendira se u 10 l vode. Da bi perad ožednjela, uskraćujemo joj vodu 3 sata prije imuniziranja. Sustav za napajanje mora biti potpuno čist, bez ostataka hrane ili dezinficijensa. Kako bi sva perad mogla piti u roku od jednog sata pojidbenog prostora mora biti dovoljno to jest oko 30% više od potrebnog za tu dob.

Nuspojave

Do sada nisu poznate.
Ako primjetite neželjene učinke ovog pripravka obavijestite Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Proizvođača.

Napomene i mjere opreza

Nakon otapanja, cjepivo treba utrošiti u roku od 3 sata.Cjepivo Gumbokal® IM SPF ne treba davati četiri dana prije ni poslije cijepljenja protiv newcastleske bolesti i zaraznog bronhitisa kokoši.

Imunost

Imunost nastaje od 6-8 dana nakon cijepljenja.

Karencija

Meso, organi, jaja i ostala jestiva tkiva cijepljenjih životinja smiju se koristiti bez ograničenja, tj. karencija iznosi 0 dana.

Način čuvanja

Čuvati pri temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svjetlosti i izvan dosega djece.

Rok valjanosti

Označen je na pakovanju.

izdavanje

Izdaje se na veterinaski recept.

zbrinjavanje

S neiskorištenim proizvodom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu.

Назад до содржина | Назад до главното мени