MASTIDRY® - Ветерина

Ветерина лого
Барај
Оди до содржина

Главното мени

MASTIDRY®

MASTIDRY®
KategorijaAntimikrobna sredstva
Aktivni sastojakkloksacilin, ampicilin
Pakiranje24 x 5,4 g
Sastav1 injektor (= 5.4 g suspenzije) sadržava: 600 mg kloksacilina u obliku kloksacilin benzatina 300 mg ampicilina u obliku ampicilin trihidrata . Pomoćne tvari: aluminijev distearat i parafin tekući.
Životinje

Goveda

Djelovanje

Uljna suspenzija Mastidry® sadržava ß-laktamske antibiotike -ampicilin i kloksacilin koji u stjenci osjetljivih bakterija koče poprečno povezivanje peptidoglikanskih niti. U vrijeme prekomjernog rasta bakterija učinak ove kombinacije je baktericidan. Anti

Indikacije

Liječenje subkliničkih mastitisa na kraju laktacije tj. neposredno nakon zadnje mužnje. Sprječavanje novih infekcija u tijeku suhostaja te smanjenje učestalosti mastitisa nakon teljenja. Smanjenje pojave “Ijetnih mastitisa” u ugroženim uzgojima mliječnih krava.

Kontraindikacije

Mastidry® ne smije se davati kravama:
- u vrijeme laktacije,
- ako je do očekivanog termina teljenja ostalo manje od 49 dana,
- s prirođeno kratkim suhostajem,
- preosjetljivim na ß-laktamske antibiotike, a što je u praksi veoma rijetko.

Način primjene i doze

Krave treba tretirati neposredno nakon zadnje mužnje, to jest prilikom zasušenja.
To mora biti najmanje 49 dana prije očekivanog termina teljenja.
Prije i/mam aplikacije suspenzije, treba temeljito očistiti vime (oprati u mlakoj vodi) i potom ga izmusti, a sise dezinficirati odgovarajućim dezinficijensom. Prije aplikacije povoljno je injektor držanjem u ruci zagrijati na tjelesnu temperaturu.
S njega se skine zaštitna kapica, a konični nastavak oprezno uvede u sisni kanal.
Pritom valja paziti da se nastavak ne onečisti. Poslije aplikacije Mastidry®-a sise treba pažljivo i nježno promasirati od vrha prema “bazi”, kako bi se suspenzija raspodijelila u mliječnu cisternu i mliječne kanaliće. Ukoliko postoji opasnost pojave “Ijetnih mastisa” također treba junicama prije prvog telenja očistiti i dezinficirati sise, a sadržaj injektora injicirati u svaku četvrt (nositi rukavice da se spriječi dodir suspenzije s kožom). Pri tome se injektor ne smije uvesti u sisni kanal već se njegov kraj samo prisloni na otvor kanala i utisne sadržaj.

Nuspojave

Nisu poznate.
Ako primjetite neželjene učinke ovog pripravka obavijestite Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Proizvođača.

interakcije

Nisu poznate.

Napomene i mjere opreza

Preporučuje se liječiti svaki subklinički mastitis, a iz uzgoja isključiti krave s kroničnim recidivirajućim upalama vimena. Ako se Mastidry® “greškom” aplicira kravama u vrijeme laktacije mlijeko se ne smije koristiti za prehranu idućih 35 dana. Nakon tog razdoblja mlijeko se u pravilu smije koristiti, no prethodno treba utvrditi da li su se ostatne koncentracije “tih penicilina” u mlijeku spustile ispod njihove najveće dopuštene koncentracije (pr. Delvotest). Ako se tretirane životinje zakolju tijekom suhostaja jestiva tkiva treba pretražiti na prisustvo antibiotika. U većini slučajeva ostatne koncentracije u tkivima manje su od MRL-a.

Graviditet i laktacija
Mastidry® ne daje se kravama u laktaciji. Smije se aplicirati steonim kravama u suhostaju i to približno 10 tjedana prije termina teljenja.

Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Treba izbjegavati dodir lijeka s kožom, a nakon upotrebe oprati ruke. Osobe preosjetljive na ß-laktamske antibiotike ne smiju rukovati s tim pripravkom. Ako se nakon dodira sa suspenzijom očituju znakovi kao što su crvenilo kože, nužno je zatražiti savjet liječnika i pokazati mu uputu. Edem lica, usnica ili okoline očiju te otežano disanje znatno su teži simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva ne smiju se koristiti 28 dana nakon i/mam primjene Mastidry® suspenzije. Mlijeko se za prehranu smije koristiti kada nakon i/mam aplikacije Mastidry® suspenzije prođe 49 dana + 96 sati, to jest mlijeko treba u prvih 7 mu

Način čuvanja

Čuvati pri temperaturi od 15 do 25 °C i izvan dosega djece.

Rok valjanosti

Označen je na pakovanju.

izdavanje

Izdaje se na veterinarski recept.

zbrinjavanje

S neiskorištenim proizvodom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu.

Назад до содржина | Назад до главното мени