PESTIKAL® La Sota SPF - Ветерина

Ветерина лого
Барај
Оди до содржина

Главното мени

PESTIKAL® La Sota SPF

PESTIKAL® La Sota SPF
KategorijaVakcine - žive
Aktivni sastojak
Pakiranje10 x 1000 doza cjepiva; 10 x 2500 doza cjepiva; 10 x 5000 doza cjepiva; 25 doza cjepiva s diluentom
SastavLiofilizirano cjepivo sadržava lentogeni živi virus newcastleske bolesti, soj La Sota, umnožen u SPF embrioniranim kokošjim jajima. Jedna doza cjepiva sadržava ≥ 106,0 EID50 vakcinalnog virusa. Pomoćne tvari: polivinilpirolidon, peptoni, mononatrijev glutamat, kalijev dihidrogenfosfat.
Životinje

Perad

Djelovanje

Cjepivo potiče tvorbu specifičnih protutijela protiv virusa newcastleske bolesti.

Indikacije

Imunizacija zdravih pilića, kokoši i purana protiv newcastleske bolesti.

Kontraindikacije

Nisu poznate.

Način primjene i doze

Cjepivo Pestikal® La Sota SPF moguće je primijeniti već 1. dan u valionici. Dob za cijepljenje treba uskladiti s epizootiološkom situacijom i porijeklom pilića.

Okulonazalno
Svakih 1000 doza cjepiva suspendira se u 100 ml destilirane vode.
Doza otopljenog cjepiva iznosi 0,1 ml, tj. dvije kapi, bez obzira na dob, težinu i vrstu peradi. Daje se ukapavanjem jedne kapi u oko i jedne kapi u nosni otvor.

U vodi za piće
Cjepivo se suspendira u hladnoj i čistoj vodi, bez tragova klora ili drugog dezinficijensa, u količini od onoliko doza koliko je peradi.
Svakih 1000 doza cjepiva suspendira se za perad u prvom tjednu života u 10 I vode, za perad u dobi od 2-3 tjedna u 20 I, a za dvomjesečnu ili stariju perad u 40 I vode.
Da bi perad ožednjela, uskraćujemo joj vodu 3 sata prije cijepljenja. Sustav za napajanje mora biti potpuno čist, bez ostataka hrane ili dezinficijensa.
Kako bi sva perad mogla piti u roku od jednog sata, pojidbenog prostora mora biti dovoljno, tj. oko 30 % više od potrebnog za tu dob.

Raspršivanjem u zraku
Raspršivanje cjepiva preporučuje se radi brza nastupa solidne imunosti ili pak u slučaju neposredne opasnosti od zaražavanja jata.
Raspršivanje se vrši aerosol-uređajem što tvori čestice veličine od 30-100 mikrona.
Za mladu perad upotrebljavaju se veće, a za stariju perad sitnije čestice.
Uzima se onolik broj doza koliko ima peradi u jatu, a svakih 1000 doza cjepiva, ovisno o dobi peradi, suspendira se u 100-150 ml vode. Preporučljivo je upotrijebiti destiliranu vodu.
Prije cijepljenja perad treba satjerati u manji prostor i istodobno isključiti ventilaciju. Ako se perad nalazi u kavezima, cjepivo se raspršuje izravno po peradi.
Dobro je četiri dana nakon cijepljenja peradi davati lijekove za sprečavanje sekundarne infekcije, naročito pri raspršivanju cjepiva iz nužde u jatu oboljelom od mikoplazmoze.

Nuspojave

Za sada nisu poznate.
Ako primjetite neželjene učinke ovog pripravka obavijestite Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Proizvođača.

Napomene i mjere opreza

Nakon otapanja, cjepivo treba utrošiti unutar 3 sata.
Budući da žive cjepiva newcastleske bolesti vrlo rijetko mogu u Ijudi uzrokovati konjunktivitis, savjetuje se da osobe koje apliciraju cjepivo raspršivanjem, nose zaštitnu masku.

Imunost

Imunost nastaje od 5-6 dana nakon cijepljenja, a potpuno je razvijena 21. dan. Što je perad mlađa imunost je kraća, a u odrasle višekratno cijepljene peradi imunost traje najmanje 5 mjeseci.

Karencija

Meso, organi, jaja i ostala jestiva tkiva cijepljene peradi smiju se koristiti bez ograničenja, tj. karencija iznosi 0 dana.

Način čuvanja

Čuvati pri temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svjetlosti i izvan dohvata djece.

Rok valjanosti

Označen na pakovanju.

izdavanje

Izdaje se na veterinaski recept.

zbrinjavanje

S neiskorištenim proizvodom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu.

Назад до содржина | Назад до главното мени