VETOFLOK® 10% - Инјекции - Ветерина

Ветерина лого
Барај
Оди до содржина

Главното мени

VETOFLOK® 10% - Инјекции

VETOFLOK® 10% - Инјекции
KategorijaAntimikrobna sredstva
Aktivni sastojakenrofloksacin
Pakiranje100 ml
Sastav1 ml otopine sadržava 100 mg enrofloksacina. Pomoćne tvari: kalijev hidroksid, n-butil alkohol i voda za injekcije.
Životinje

Svinje, Goveda

Djelovanje

Antimikrobni lijek enrofloksacin sintetski je derivat kinolona karboksilne kiseline, uvršten u skupinu fluorokinolona ili kinolona druge generacije. U osjetljivim mikroorganizmima koči aktivnost topoizomeraze II (sin. DNA-giraza) i topoizomeraze IV, od ko

Indikacije

Goveda
Primarne i sekundarne bakterijske infekcije dišnog i probavnog sustava, te infekcije mekih tkiva uzrokovane bakterijama i mikoplazmama osjetljivim na enrofloksacin. Neke od čestih indikacija za primjenu Vetoflok®-a jesu: kompleks enzootske bronhopneumonije teladi/junadi, pastereloza, kolibaciloza i koliseptikemija teladi, stafilokokoza, salmoneloza, akutni Escherichia coli mastitis krava i dr.
Svinje
Primarne i sekundarne bakterijske infekcije dišnog, probavnog i urogenitalnog sustava -npr.: kolibaciloza i koliseptikemija prasadi na sisi i nakon odbića, kompleks bronhopneumonije, enzootske pneumonije, salmoneloze i atrofičnog rinitisa svinja, te MMA-sindrom krmača.

Kontraindikacije

Vetoflok® 10%-tnu injekcijsku otopinu ne smije se davati životinjama s prethodnim oštećenjima zglobnih hrskavica, te životinjama s poremetnjama središnjeg živčanog sustava. Ne smije se davati gravidnim krmačama kao niti u slučaju izolacije bakterija otpor

Način primjene i doze

Goveda
2,5 ml/100 kg t.m. supkutano, što odgovara dozi enrofloksacina 2,5 mg/kg t.m. Vetoflok® 10% inj. daje se jednom dnevno tijekom 5 uzastopnih dana. Na jedno mjesto injicira se najviše 10 ml lijeka.

Svinje
2,5 ml/100 kg t.m. intramuskularno, što odgovara dozi enrofloksacina 2,5 mg/ kg t.m. Lijek se daje jednom dnevno tijekom 3-5 uzastopnih dana. MMA sindrom u krmača liječi se 2-3 dana. Na isto mjesto tovnim svinjama smije se injicirati do 2,5 ml, a krmačama do 5 ml injekcijske otopine.
Ukoliko se u goveda i svinja liječe teške infekcije npr. kolibaciloza, bronhopneumonija, komplicirani MMA-sindrom i dr., dozu Vetoflok® 10%-tne injekcijske otopine treba udvostručiti (pr. 5,0 ml/100 kg t.m.), a lijek primjenjivati 5 uzastopnih dana.
Za liječenje prasadi na sisi i neposredno nakon odbića, radi točnog doziranja savjetuje se koristiti štrcaljke od 1 ml.

Nuspojave

Na mjestu aplikacije može nastati lokalna reakcija, koja se za nekoliko dana spontano povuče.
U teladi se tijekom terapije rijetko kada jave prolazni probavni poremećaji (proljev).
Ako primjetite neželjene učinke ovog pripravka obavijestite Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Proizvođača.

Napomene i mjere opreza

Ne iskažu li životinje kliničko poboljšanje unutar 2 dana od početka liječenja, savjetuje se provjeriti osjetljivost izdvojenih bakterija, a po potrebi primijeniti drugi antimikrobni lijek. Ako su uzročnici rezistentni na djelovanje Vetoflok®-a, tada su oni istodobno neosjetljivi na sve fluorokinolone. Zbog umanjivanja antimikrobnog učinka istodobno s enrofloksacinom ne smiju se primjenivati antibiotici iz skupine tetraciklina, makrolida ili fenikola.
Enrofloksacin ne treba davati istodobno s nesteroidnim protuupalnim lijekovima. U slučaju potrebe mogu se istodobno s Vetoflok®-om davati aminoglikozidni (pr. gentamcin) ili penicilinski antibiotici (pr. prokain benzilpenicilin).

Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Ako pripravak dospije na kožu ili oči treba ga odmah isprati sa mnogo vode.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva:
Svinje: 9 dana.
Telad i junad: 7 dana.
Mlijeko krava: 4 dana.

Način čuvanja

Čuvati pri temperaturi od 8 do 15 °C, zaštićeno od svjetlosti i izvan dosega djece.

Rok valjanosti

Označen je na pakovanju. Nakon otvaranja bočice rok valjanosti je 28 dana.

izdavanje

Izdaje se na veterinarski recept.

zbrinjavanje

S neiskorištenim proizvodom i praznom ambalažom postupa se u skladu s Zakonom o otpadu.

Назад до содржина | Назад до главното мени