VITAMIN A+D3+E - Ветерина

Ветерина лого
Барај
Оди до содржина

Главното мени

VITAMIN A+D3+E

VITAMIN A+D3+E
KategorijaVitamini
Aktivni sastojakretinol, kolekalciferol, tokoferol
Pakiranje50 ml; 100 ml; 250 ml
Sastav1ml otopine sadržava: 50.000 i.j. retinola (vitamin A) 25.000 i.j. kolekalciferola (vitamin D3) 10 mg tokoferol acetata (vitamin E). Pomoćne tvari: propil parahidroksibenzoat, metilparahidroskibenzoat, butil hidroksianisol, natrijev fosfat, limunska kiselina, makrogolglicerol, glicerol, voda za injekcije.
Životinje

Svinje, Goveda, Ovce i koze, Konji, Psi, Mačke

Djelovanje

Retinol (vit. A) pospješuje rast mladih životinja, omogućava normalan metabolizam epitelnih stanica kože i sluznica, osigurava pravilnu funkciju oka, potiče funkciju spolnih žlijezda. Potrebe za vitaminom A osobito su velike tijekom razvoja mladunčadi te

Indikacije

Terapijski:
- degenerativne miopatije i distrofija jetre;
- rahitis i osteomalacija;
- poremećaji u probavi i disanju poglavito u mladih životinja;
- hemeralopija, kseroftalmija, keratomalacija, keratitis;
- alotriofagija;
- poremećaj u razvoju dlake, perja, papaka, kopita i rogova;
- sterilitet ženskih životinja.

Profilaktički:
- gravidnim životinjama potkraj bređosti osobito zimi i u rano proljeće, te pri stajskom držanju;
- ženkama u vrijeme dojenja, posebice visokoproizvodnim muzarama i životinjama sklonim tetanijama;
- mladim loše držanim i slabo hranjenim jedinkama;
- životinjama napadnutim parazitima i izloženim infekcijama (pomoćna terapija);
- ženkama s poremećajima u plodnosti;
- jedinkama u stanju oporavka.

Kontraindikacije

Kontraindicirana je primjena pripravka u slučaju hipervitaminoze vitamina A, D3 ili E, a što je u praksi gotovo nepoznato.

Način primjene i doze

Pripravak dajemo im., a psima, mačkama i peradi sc. i to jednokratno u velikim dozama. Na taj se način podmiruju potrebe za vitaminima A, D3 i E za dva mjeseca, a što zavisi od mogućnosti stvaranja pričuva u jetri.

Terapijske doze
konj, govedo 15-20 ml
ždrijebe, tele, tovna svinja 5-10 ml
ovca, koza 4-8 ml
prase, odojak 2-3 ml
pas, mačka 0,5-3 ml
Gravidnim životinjama nakon prve trećine graviditeta i vrlo produktivnim jedinkama poželjno je dati dvostruku terapijsku ili profilaktičku dozu.

Profilaktičke doze
Ždrebna kobila i ždrijebe 4-8 ml/mjesec (ždrebadi se daje pri odbiću)
Tele 4-8 ml (daje se 2. ili 3. dan života, ponoviti nakon 2-3 mjeseca)
Steona krava 4-8 ml (pri kraju steonosti, odn. 2-8 dana prije termina telenja)
Prase 2-4 ml (u vrijeme odbića)
Ovca, koza 4-8 ml (20 dana prije pripusta i onda u drugoj polovici graviditeta)

Nuspojave

Do sada nisu poznate.
Ako primjetite neželjene učinke ovog pripravka obavijestite Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Proizvođača.

Napomene i mjere opreza

Zbog mogućeg djelovanja na plod pripravke vitamina A nije uputno primijenjivati u vrijeme pripusta i ranog stadija graviditeta.

Karencija

Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.
Mlijeko: 0 dana.
Jaja: 0 dana.
Mjesto injiciranja lijeka:
- doza 10 ml/ životinja: 0 dana.
- doza 10-30 ml/ životinja: 5 dana.

Način čuvanja

Čuvati zaštićeno od svjetlosti pri temperaturi do 15 °C i izvan dosega djece.

Rok valjanosti

Označen je na pakovanju.

izdavanje

Izdaje se na veterinarski recept.

zbrinjavanje

S neiskorištenim proizvodom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu.

Назад до содржина | Назад до главното мени